logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Skauting ve světě: Belgie

11 Francouzsky

V následujících týdnech budeme mít možnost prostřednictvím článků zjistit, jak žijí skauti v cizině. Dnes nahlédneme do Belgie – jací jsou skauti ze země čokolády a čůrajícího chlapečka? Na to jsme se zeptali Bruna Collarda, čtyřiadvacetiletého vedoucího roverů z Comblain-au-Pont nedaleko Lutychu.

Jakou funkci zastáváš ve vašem středisku?

Teď jsem zrovna vedoucím roverů, což je skupina lidí mezi 17 a 18 lety. Pracuji s nimi už druhým rokem. Předtím jsem byl vedoucí skautů, to jsou děti od 12 do 16 let.

Letos jsme ve vedení našeho kmene dva. Já jsem navíc „odpovědný vedoucí“, což znamená, že hlavně já jsem ten, přes koho probíhá komunikace našich vedoucích a naší skautské organizace.

Jak probíhají Vaše schůzky, co běžně děláte?

Naše schůzky se konají v neděli odpoledne. U roverů je naším cílem naučit je přijímat více a více odpovědnosti, než se sami stanou skautskými vůdci. Snažíme se je vzdělávat a připravovat k vedení. Odpovědnost na sebe můžou brát třeba při organizování velkých her v lese, pořádání různých akcí jako jsou kurzy vaření a kutilství pro místní obyvatele, nebo při práci pro středisko jako je příprava „večeře fotek“ (večeře, kde předvádíme fotky z táborů), oslava výročí střediska, atd…

Snažíme se také vydělat si nějaké peníze, abychom mohli financovat svoji činnost a tábor, takže děláme drobné práce pro místní obyvatele, prodáváme oficiální skautské kalendáře, a další věci.

Roveři se hodně podílejí na přípravě svých akcí, takže nespadne všechna práce jen na vedení. U jiných družin program připravují pouze vůdci tak, aby vyhovoval dané věkové skupině. Často jsou to velké hry v lese, které se konají při normálních schůzkách.

A jak vypadají vaše tábory?

S rovery si vždy vymýšlíme plán tábora. Nejdřív se rozhodneme, co přesně chceme dělat, a potom si určíme místo, kam pojedeme.

Uskutečnit tábor v zahraničí je snazší pro rovery než pro mladší věkové kategorie (Tábory v zahraničí jsou pro belgické skauty běžné, pozn. red.). Takové akce jsou však dražší. Proto většinu našich táborů pořádáme v Belgii, abychom se vyhnuli tomu, že budeme muset celý rok jen vydělávat peníze na tábor. Minulý rok jsme s rovery byli na JamBe. JamBe (v překladu noha, pozn. red.) je mezinárodní tábor, který se konal v Belgii. Bylo tam 1000 skautů z patnácti různých zemí na deset dnů, což bylo velmi obohacující. Mohli jsme se setkat se spoustou odlišných kultur a přitom zůstat v naší zemi.

V Belgii je dvakrát více skautů než v Čechách. K vám se děti přidávají samy, nebo je pro vás také těžké je přilákat?

Když se to vezme obecně, skauting je v Belgii dost populární. Hlavně v naší organizaci, kde počet členů nepřestává narůstat. (Myslím, že jen v naší organizaci je 55 000 skautů.)

Myslím, že díky tomu, že naše země je malá a s vysokou hustotou zalidnění, je snadný přístup ke skautingu všude po celé Belgii. Jen málokdy musíte jet autem déle než 30 minut, než narazíte na vesnici, ve které je nějaké skautské středisko.

Myslím také, že stoleté výročí skautingu v Belgii k nám rovněž přitáhlo hodně mladých lidí.

A jak si vysvětluješ, že je skauting v Belgii tak populární? Je to kvůli tradici, nebo je v tom něco jiného?

Nemyslím, že zrovna tradice jsou to, co k nám přitahuje mladé lidi. To, díky čemu je skauting v Belgii tak populární, je fakt, že naše organizace se snaží neustále co nejvhodněji reagovat na potřeby současné společnosti.

Například poté, co byl z názvu organizace odstraněn odkaz na katolictví, byla také přijata nová verze skautského zákona, která dovolila, aby se do naší organizace přidali i skauti jiných náboženství.

Jaká je v Belgii největší konkurence pro skauting?

Myslím, že největší konkurenti skautingu jsou sportovní kluby. Sporty jsou v Belgii hojně zastoupené a hodně mladých lidí se radši zapíše do sportovního klubu, než aby šli do skautu.

Jak skauty u vás vnímá společnost?

V Belgii se setkáte se vším. Někteří lidé opravdu věří ve vzdělávací a pedagogické poslání skautingu, jiní vidí jen „spratky“ v kraťasech bezcílně běhající po lese. Na skauty se také často ukazuje prstem, když se mluví o konzumaci alkoholu. Jako všude, i u nás jsou takové výjimky. Lidé potom velmi rychle hodí všechny skauty do jednoho pytle. Ale my se zase snažíme tyhle lidi přesvědčit o principech skautingu a o cílech, kterých se snažíme dosáhnout, každou neděli odpoledne. Neváháme pozvat kohokoli, kdo špatně smýšlí o skautech, aby s námi strávil schůzku nebo večer na táboře, abychom mu mohli ukázat opravdovou podobu skautingu.

Naše organizace se postavila proti konzumaci alkoholu u vedoucích ve velké informační kampani v každém středisku.

Podporuje belgická společnost skauty? A co politici?

Abychom vytvořili dobrou pověst skautingu, pořádáme někdy akce, kterým říkáme „Scoutmains“, jde o dobré skutky. Společnost obecně je takovými akcemi většinou okouzlena a se my jimi rádi zviditelňujeme.

Skauti mají být apolitičtí. Občas se ale stane, že se některý z politiků snaží na skautském hnutí přiživit. Proto jsou tu funkcionáři naší organizace, aby dohlédli na to, že nedochází k našemu zneužívání ze strany politiků.

Členové královské rodiny jsou také skauti?

Někteří členové královské rodiny byli u skautů. I sám král Belgie byl skaut, když byl mladý.

Jsou nějaké rozdíly mezi valonskými a vlámskými skauty? Je mezi vámi rivalita?

V Belgii je 5 skautských svazů, 3 valonské a 2 vlámské. Ty valonské jsou: Les Souts (jejich členem je Bruno, pozn. red.)Guides Catholiques de Belgique (GCB), Scouts et Guides Pluralistes (SGP). Vlámské organizace jsou Scouts en Gidsen Vlaanderen a FOS Open Scouting. Když pominu jazykové rozdíly mezi vlámskými a valonskými skauty a to, že některé organizace jsou katolické a jiné ne, nejsou mezi nimi žádné větší rozdíly. Co se týče sledovaných výchovných cílů, jsou si všechny organizace velmi podobné.

Mezi jednotlivými skautskými svazy není vůbec žádná konkurence, stejně tak mezi vlámskými a valonskými skauty. To se ukázalo třeba letos v srpnu při JamBe, kde bylo soužití vlámských a valonských skautů obdivuhodné. Jediným omezením při komunikaci zůstává jazyk.

Pokud je mezi jednotlivými organizacemi konkurence, zůstává to jen v rovině žertu, nikdy to není vážné!

Děkujeme za odpovědi, Bruno!

Autor

Laura

20 let, studentka Právnické fakulty UK, vedoucí skautek v pražském oddíle, zajímá se o umění, literaturu, historii, cizí jazyky a opice.

Latest posts by Laura (see all)

Komentáře

Další čtení:

  • Skauting ve světě: GuadeloupeSkauting ve světě: Guadeloupe Světové skautské hnutí má kolem 40 milionů členů. Kromě sedmi imunních států najdete skauty kdekoli. Třeba v Karibiku. I na dvojostrově ve tvaru motýla nebo plic (záleží, jak jste poetičtí), který ...
  • XXIV. seminář Ekumenické lesní školyXXIV. seminář Ekumenické lesní školy Jaký byl XXIV. seminář Ekumenické lesní školy? Přes 500 účastníků, řada zajímavých přednášek, velké osobnosti, velká témata, trocha pesimismu a hlavně spousta podnětů k přemýšlení. V pátek večer...
  • Jak nás vidí… neskautiJak nás vidí… neskauti Tento článek je první z minisérie „Jak nás vidí...“ a obsahuje několik odpovědí od našich přátel a známých. Neskauti odpovídají na otázku: Jak podle tebe vypadá typický skaut? Já samozřejmě vím,...