logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Ich dien? Eich Dyn? To je jedno… prostě Sloužím

Heslo roverů a rangers je „Sloužím“.

Údajně je převzato z erbu Edwarda, Černého Prince z Walesu, jako starobylá rytířská deviza. Palackého velké vyprávění o tom, jak byl tento znak původně českého krále Jana Lucemburského, necháme na pozdější historickou odbočku. Důležitější je však fakt, že naši skautští předchůdci chápali ono „Sloužím“ jako rytířské heslo a jako takové ho dali roverům.

První rytířské řády vznikaly ve Svaté zemi, aby ochraňovaly poutníky na cestě do Jeruzaléma. Rytíři obětovali své životy ve službě druhým a na obranu hodnot vyšších, než byli oni sami.

Rytíř měl sloužit především druhým, ctít Boha a ochraňovat všechny věřící. Romantická představa líčí rytíře jako silného a statečného ochránce slabších a utiskovaných a ochránce počestnosti mladých panen. Správný rytíř byl také naprosto poslušný krále a věrný své paní. Pokud by tohle byl obraz, kterým dnešní společnost vnímá naše rovery a rangers, pak by jistě B. P. skákal radostí dva metry do vzduchu.

Dnešní doba ale rytířství moc nepřeje. Když zohledníme fakt, že Svatou zemi už si dokáží místní ochránit sami, krále už nemáme a počet mladých panen, které chtějí být udatně bráněny, také zrovna neroste, zjistíme, že rytíři mají těžké časy a navíc nejsou tak docela v kurzu. Svoji službu musíme tedy hledat jinde. A roverský věk navíc hledání nevyžaduje jen ve skautské oblasti. Hledáme své vzory, hledáme školu, hledáme partnera, hledáme naše místo ve společnosti. Zvládneme v tom všem také najít správnou roverskou službu? A jak ji poznáme?

Abychom tuto otázku zodpověděli, vraťme se k výše slíbené historické odbočce, jak to je vlastně s původem hesla Sloužím.

Palacký nám říká:

Na znamení vítězství sňal král anglický z přilby krále Janovy tři paví péra s nápisem Ich Dien, i dal je svému synovi, černému princi, jenž přední čest toho dne byl sobě vysloužil. On postavil je do svého štítu, jejž užíval co princ Waleský.

Je to sice hezký příběh, ale pravda to asi nebude. Palackému se to hodilo do jeho velkého vyprávění o udatném českém národu. A bylo by hezké si myslet, že anglický rod má svůj znak převzatý z Čech a že všichni roveři se vlastně řídí podle českého vzoru. Edward sice získal svůj erb po bitvě u Kresčaku, kde padl i český král Jan, ale věc se má s největší pravděpodobností trochu jinak. Černý princ z Walesu zdědil znak pštrosího nebo supího pera po své matce Filipě Henegavské. Deviza „Ich dien“ není původu německého, původně se totiž psala „Ich dene“. Pochází z galského nářečí, ve kterém zase zněla „Eich Dyn“, což v překladu znamená „Váš člověk“. Roverské Sloužit je tedy původně odvozeno od výrazu „Váš člověk.“

Právě tady se vracíme k naší Službě a najednou máme v ruce klíč, jak ji poznat. Takže co bude služba zrovna pro nás?

Podívejte se kolem. Nemusíte se rozhlížet daleko do světa, hledat velké projekty a měnit hned světový řád. Stačí se podívat těsně za vlastní práh a uvidíte spoustu drobných věcí, které je třeba změnit, a místa, kde by se hodila vaše pomoc. Podívejte se hlavně do svých oddílů a středisek, podívejte se na vaši školu nebo na vaše město. Nečekejte, až za vámi někdo přijde a bude prosit o pomoc. Najděte oblast, která vám bude blízká a můžete do ní něčím přispět. Zapojte se podle svých schopností a dovedností, jak se praví ve slibu – jak dovedu nejlépe. Přijďte a řekněte: „Jsem tu a jsem připraven sloužit dobré věci. Jsem Váš člověk.“

Autor

Dukát

Student historie a politologie na UK. Vůdce 20. oddílu Ginkgo z Českých Budějovic. Miluje historii, přírodu, armádu a všechny možné sporty.

Latest posts by Dukát (see all)

Komentáře

Další čtení:

  • Patroni roverů a skautůPatroni roverů a skautů Jsou lidé, kteří se těší zvláštní pozornosti skautů na celém světě. Nemají splněno nejvíce odborek, nemají tři orlí pera ani vlčí tesáky. Nikdy nevedli oddíl ani družinu, nepoužívali Nový program a...
  • Rovere, sám řiď svůj člunRovere, sám řiď svůj člun Skauting nás v našich dětských letech vychovával - učil nás prakticky i teoreticky a zlepšoval nás ve všech směrech. Skauting nás učil být součástí společenství a pomáhat bližním. Učil nás  hledat ...
  • Vánoční pohledy z dob minulýchVánoční pohledy z dob minulých První svobodné československé Vánoce se nesly v duchu velkých očekávání. Byly to Vánoce radosti a hrdosti z nově nabyté svobody. České země ale zažily ve 20. století spoustu zvratů. Dovolte mi, aby...