logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Magické číslo 3042

Skauti, změňte název!

Představte si, co bude prvního ledna. Kolem poledne, až se budeme probouzet, ladit projev prezidenta a porušovat první novoroční předsevzetí. Mnozí z nás si ani nebudou pamatovat, co všechno se vlastně o půlnoci na Nový rok stalo. Jedno je ale jisté. Kromě ohňostrojů a lahví šampaňského exploduje ještě jedna pečlivě načasovaná bomba. Nový občanský zákoník nabude účinnosti. Zlí jazykové tvrdí, že jde o nejlepší občanský zákoník 19. století. Co je na tom pravdy, to je otázka pro úplně jinou diskuzi. Nás jako skauty bude především zajímat, co říká tento zákon právě nám.

Skauti, změňte název! A také stanovy. Tak tohle nám říká Nový občanský zákoník.

Proč název? Koho a proč pohoršuje Junák – svaz skautů a skautek ČR? Jde o slovo svaz, ta čtyři písmena prý dělají neplechu. Junák jako právnická osoba bude totiž od ledna spolkem. A svaz je spolek spolků, což my nejsme. Proto se musíme do dvou let přejmenovat, ledaže…

Výjimka v §3042

Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

Ledaže by se na nás vztahovala tato výjimka. Užíval Junák svůj název dlouhodobě? Asi ano. Je pro něj příznačný? To souhlasí. Ale co zaměnitelnost nebo klamavost názvu? Lze ji rozumně předpokládat? Je možné, že by nějaká osoba, uvedená v omyl záměnou „svazu“ a „spolku“ mohla být tímto omylem poškozena? Bohužel asi ano.

Je těžké si představit, že někoho poškodí, když se Junák prezentuje jako svaz, ačkoli je to spolek. Dokonce je to vysoce nepravděpodobné. Ale proto, že teoreticky tu taková možnost (byť jen nepatrná) existuje, zřejmě nemáme na výběr. Název naší organizace budeme muset změnit. Pokud bychom zůstali u současného názvu, za dva roky by nás ke změně vyzvalo ministerstvo vnitra. Potom bychom se mohli s ministerstvem přít a pokusit se dojednat výjimku psanou v §3042 NOZ. Vypadá to ale, že my o ni stejně nestojíme, změna názvu už je v plném proudu.

Co se teď stane?

Na Valném sněmu v březnu 2014 se bude hlasovat o novém názvu. Už teď probíhá diskuze o jednotlivých návrzích na úrovni středisek a okresů. Jedna z verzí bude vybrána. Všechna střediska budou shánět nová razítka, obíhat banky, vysvětlovat změnu úřadům… A veřejnost bude zmatená. Kdo jsou tihle noví skauti? Kam se poděl náš starý Junák – svaz skautů a skautek ČR? Kam máme posílat svoje děti?

Máme příležitost

Protože o novém názvu naší organizace rozhodujete i vy, přemýšlejte, co svojí volbou dáváte najevo. Tradiční název „Junák“ naznačuje mimo jiné to, že kromě nás jsou v Čechách i jiní skauti. Navíc junáctví je forma skautingu, kterou si pro nás A. B. Svojsík představoval. Junák jako ekvivalent britského slova scout v sobě nese také nádech Woodcraftu, který nás odlišuje od ostatních. Nyní se tedy musíme rozhodnout. Chceme se zbavit Svojsíkova odkazu? Budeme pak „světovější“? Nebo zůstaneme věrni tradicím? Uděláme minimální změnu názvu na: Junák – spolek skautů a skautek ČR?  Je pro nás důležitá genderová vyváženost, tudíž by v názvu měli být zmíněni skauti i skautky? Nevadí nám anglicismy? Měl by být „spolek“ v názvu jako celé slovo, nebo nám stačí ekvivalent z. s.? Požadujeme název kratší, údernější? Má se v něm objevovat odkaz na Českou republiku? Co vlastně od nového názvu chceme?

Autor

Laura

20 let, studentka Právnické fakulty UK, vedoucí skautek v pražském oddíle, zajímá se o umění, literaturu, historii, cizí jazyky a opice.

Latest posts by Laura (see all)

Komentáře

 • Vendula Bušková

  Jen upřesnění, od ledna budou spolky ve spolkovém rejstříku, tedy již ne v gesci ministerstva vnitra. Véňa

  • Laura

   Díky za upřesnění! :-)

 • Wanaču

  Z toho článku to možná vyznívá tak, že současný název máme již od nepaměti. Ale to není tak úplně pravda.

 • BeBe

  Nesouhlasím úplně s názorem, že by pro nás byl název Junák-svaz skautů a skautek ČR ve své celistvosti příznačný, jak to ostatně požaduje § 3042 NOZ. Alespoň termín “svaz” se mi nezdá být pro naší organizaci příznačný, že by slovo svaz nezpůsobovalo, že název organizace bude do budoucna zaměnitelný a klamavý a nebude zřejmé, jestli Junák zastřešuje všechny skautské organizace po vzoru ČRDM nebo je ve skutečnosti samostatným spolkem. Pro to, abychom si mohli ponechat slovo “svaz” v Junáku bychom museli mít důležitý důvod a žádný takový mne prostě nenapadá. Problém ust. § 3042 věty druhé NOZ, asi stejně jako mnoha dalších v NOZ je, že jsou poměrně neurčité a dávají prostor k nejrůznějšímu výkladu. S tím se bude muset praxe popasovat a nakonec nezbyde než si počkat na autoritativní výklad soudu. Myslím, že Junák a jeho ústřední orgány by měl směřovat svou energii jinam než do zdlouhavých soudních jednání o současný název organizace, na kterém podle mého soudu nemá smysl lpět. Přídomek “svaz skautů a skautek ČR” dle mého soudu určitě není tím, co naší organizaci odlišuje od ostatních skautských organizací, co je pro ní přiznačné a tradiční.

 • Drone

  Chápu, že spor o název je hodně diskutované téma. Ať už je člověk na jakékoliv z těch několika barikád, měl by si ale všimnout jedné důležité věci: PŘÍSTUPU ÚSTŘEDÍ.
  Konkrétně – ani jedno z vyjádření ústředí NEOBSAHUJE možnost ponechání si stávajícího názvu. To, že nevíme jestli se na nás příslušná výjimka vztahuje přece neznamená, že se na nás nevztahuje. Ústředí prostě zcela ignorovalo možnost, že by členové chtěli ponechat stávající název (třeba v mém okolí je pro tuto variantu prakticky každý; a ne, není to není reprezentativní vorek), a očividně se ani touto variantou NEZABÝVALO, protože ani NECHTĚLO.
  Kdyby se ústředí od této možnosti distancovalo s tím, že mají názor právníka (a takový určitě existuje, stejně tak ale názor opačný), pak by to bylo víceméně v pořádku – členové mají dostatek informací a mohou se, budou-li chtít, zeptat nebo vyjádřit svůj nesouhlas. Ústředí se ale tváří, že tato možnost ani neexistuje, což není pravda (zatím nebyla pravomocně rozhodnuta). A takovéto jednání z ústředí se mi nelíbí – jak chce organizace, resp. ústředí, k něčemu vychovávat a něco požadovat, když sama používá manipulaci? Pro toho, komu ta manipulace není zřejmá: má-li si člověk něco vybrat, tak pokud mu někdo zúží možnosti výběru na ty, co se mu hodí (a vynechá ty, se kterými nesouhlasí), pak je to manipulace. Něco podobného by bylo, kdyby při Vám před volbami dorazila polovina volebních lístků – je to nedemokratické (pro tento příměr vynechme fakt, že by Vám je mohli dát ve volební místnosti).
  Přístup ústředí k mnoha věcem je v posledních letech vůbec poněkud zvláštní (což by vydalo na další článek), když už jsme ale u Valného sněmu – podívejte se, jak vyvážené jsou argumenty PRO a PROTI výstupu z WAGGSu v materiálech od ústředí (vůbec vyvážené nejsou – jak, to už si najděte sami). A tak není pochyb o smýšlení ústředí, jenom na to doplatí někteří členové. A není to poprvé…
  Bohužel zrovna tohle jsou věci, které nás nutně ovlivní, ikdyž s nimi nebudeme souhlasit, a pokud většina rozhodne (třebaže budou mít nedostatek informací nebo budou manipulováni), nezbývá nám než se – v rozumných mezích – podřídit. Vzhledem k tomu, že už je po střediskových a z velké části i po okresních sněmech, je pravda že jsem přišel s banánem po obědě. Co už…

  Vive la liberté!

  Jen pro doplnění – jsem pro ponechání stávajícího názvu, všechny argumenty, které najdete v materiálech od ústředí jsou naprosto irelevantní a dle mého pouze zástupné. A to je na další článek…nechtěl bych být novinářem.

 • Kateřina Emer Venclová

  IMHO je to vcelku šumák a ústředí by mělo především spočítat náklady na změnu názvu vs. náklady na vyběhání výjimky. Co jsem slyšela o změně názvu kraje “Vysočina” na “Kraj Vysočina”, tak šlo o docela extrémní částky.

Další čtení:

 • Skautská bratrská pomoc Ukrajině – spasitelský komplexSkautská bratrská pomoc Ukrajině – spasitelský komplex Vrchní představitelé Junáka dne 20. února poslali jménem naší organizace dopis s nabídkou pomoci ukrajinským skautům. Obtěžoval se někdo domyslet tento čin do konce? Nebo to byl první nápad po vypn...
 • Svědectví o syrských uprchlících v TureckuSvědectví o syrských uprchlících v Turecku Ukrajinská situace je populární. Je akční, obklopená dramatickými fotografiemi a především – děje se právě teď. Junák rozesílá dopisy podpory a upozorňuje své členy, aby Ukrajině věnovali zvýšenou ...
 • Junák v horizontu dekády (skoro)Junák v horizontu dekády (skoro) Rok a půl snažení, tucty odborníků, spousta konzultantů, výzkumů a pětičlenný tým na Ústředí. To vše by se mělo odrážet v nové strategii Junáka, která by měla udávat směr organizace do dalších let....