logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Prezident sobě

Miloš Zeman dnes všechny občany České republiky poctil svým vánočním poselstvím ze zámku v Lánech. Touto poetickou tradicí, která vychází z křesťanských zvyků slavení Vánoc, navázal na dřívější prezidenty – Masaryka, Beneše a Háchu. Přerušil tak několikaletou linii novoročních projevů zavedenou v roce 1949 Klementem Gottwaldem, jak sám v úvodu svého projevu na vysvětlenou poznamenal.

Projev byl krátký, poněkud jednostranný ovšem nikoli konfrontační (ačkoli paradoxně některé občany pobouřit mohl). Inu projev. Prezident si zřejmě přeje, aby s ním přicházely nové zvyky, proto tedy jeho projev nazývejme pravým jménem – Vánočním poselstvím. Slovník spisovné češtiny vymezuje pojem poselství jako „slavnostní oficiální prohlášení“, tudíž (ačkoli naše osobní konotace by mohly hovořit proti tomuto nejasnému tvrzení a říkat, že poselství je většinou radostná nebo hlubokomyslná a zásadní zpráva) není na poselství nic špatného. To, co nám ovšem prezident seslal, má do poselství v lidově chápaném významu daleko.

Poselství prezidenta Zemana bylo přehlídkou pýchy, samolibosti a sebechvály. Ačkoli takřka po celou dobu Miloš Zeman zachoval poker face, v některých momentech se svému podivně zákeřnému úsměvu neubránil. Zvláště silně se mi vryla do mysli věta „nebudu vás příliš zatěžovat běžným výčtem prezidentské činnosti“. (Zaradovala jsem se, protože Miloš Zeman je pro mne inspirativní osobností, která mi toho může hodně předat…) Po inkriminované větě následovalo 39 sekund vyjmenovávání různých setkání, která od své inaugurace podnikl. Srdce občana jistě zaplakalo, že jich nevyjmenovával všech 620, ale zmínil je jen tak povšechně.

Synonymem k Zemanovu poselství bylo zúčtování, prezident se s námi občany jal účtovat, čeho všeho ve svém krátkém působení na postu hlavy státu dosáhl. Připomenul nám svých pět slavných slibů a ty pak náležitě opatřil komentářem s důrazem na to, že se nehodlá vymlouvat na druhé a ani se pyšnit cizím peřím. Oba tyto přísliby s přimhouřením oka dodržel. A dle svých slov dodržel i oněch pět stěžejních slibů. Amnestie se konat nebude, takže kdejakého zlodějíčka nebo opilce budeme ve vězeních dotovat z našich daní. Vztahy s Evropskou unií jsou prohloubeny pravděpodobně tím, že vedle české vlajky na hradě nám vlaje také vlajka EU. Ústavní soud je úspěšně stabilizován s velkým vděkem senátu, který sice přijal jen deset z dvanácti navrhovaných soudců, ale co prezident zmůže, je to plné právo senátu. Se slzou v oku sledujeme, že Miloš Zeman třetinu svého platu věnuje na splácení státního dluhu. Je to šlechetný čin a patrně každý druhý občan by se tak důstojné akce také rád zúčastnil… Kdyby už tak neplatil daně, které z něj sedřou kůži, abychom si třeba mohli dovolit nedělat amnestie nebo sedět na majetku církve. V pátém slibu se Miloš Zeman rozvášnil o sjednocení státu pod jeho pevnou vládnoucí rukou a o nastolení pořádku v nepřehledném politickém chaosu Petra Nečase. Pochválil kamaráda Jiřího Rusnoka a jeho úřednickou vládu. Národ je dojat tím, že ministrem zemědělství byl člověk, který rozumí zemědělství, a že ministrem obrany byl člověk, který rozuměl problematice armády. Byl by ještě dojatější, kdyby měl prezidenta, který rozumí vládnutí a zároveň chápe, že hlava státu má být také morálním vzorem.

Těžko ovšem chápat jako morální vzor člověka, kolem kterého jeho štáb vytváří pavučinu lží a polopravd. Člověka, který se samolibým úsměvem i v projevu pro národ uchvácený vánoční atmosférou mluví jen o sobě a o tom, že splnil všechny své sliby. Člověka, který není schopen pochopit, že jeho oblíbené a často užívané slovo „jsem“ se nevyslovuje s oním „j“ na začátku, a člověka, který si musí po každé větě olizovat rty, protože jinak se mu v koutcích úst kumulují sliny a dělají bubliny. Malý záblesk, náznak vznešených hodnot, můžeme najít v závěru prezidentova projevu. Přeje nám zdraví, jehož hodnotu si prý záhy uvědomil, a život naplněný užitečnými skutky, protože jen takový život má smysl.

Proč se nám Miloš Zeman prostřednictvím televize, rádia i dalších médií vetřel do domovů na Štěpána – třetí svátek vánoční, když sám se příliš jako křesťan neprojevuje a je zásadně proti církevním restitucím a církvi jako takové? Chtěl snad působit lidově a přiblížit se tak dolním deseti milionům, jichž je, dle svého vítězného projevu po lednových volbách, prezidentem? Snad je pro něj prezident Masaryk nehynoucím vzorem důstojnosti a morálky, proto chtěl kráčet v jeho šlépějích. A není jen otázkou času, kdy s velkou pompézností prezident Zeman vymýtí tuto vánoční tradici a navrátí se k té komunistické novoroční?

Miloš Zeman prohlásil, že na Nový rok si lidé dávají předsevzetí, která mnohdy nesplní. Sám se přiznal, že se několikrát pokoušel přestat kouřit a stále bez výsledku. Věřím, že mnoho z nás si této informace nesmírně cení a prezident se nám tak přiblížil svou lidskostí, jak jen mohl. A tak přejme Miloši Zemanovi i všem ostatním, kteří si vytyčili nějaký cíl příštího roku, pevné nervy a silnou vůli k jejich dosažení!

Autor

Tlampa

Studentka a skautka se slabostí pro své přátele a dobré jídlo. Čerstvě vstoupila do druhého čtvrtstoletí svého života a miluje kapybary.

Latest posts by Tlampa (see all)

Komentáře

 • Mišák

  Komentář na mě vyznívá dost negativisticky – poněkud prvoplánově… Zajímalo by mě, zda dokážeme na lidech hledat nejen špatné, ale i dobré vlastnosti? Je škoda, že je v dnešní době móda do prezidenta jenom kopat.

  Otázka k zamyšlení… Jak byste hovořili třeba s vlčaty o současném prezidentovi České republiky? Opravdu je to pouze “opilec, který každou chvíli zakopává o koberce”, jak o něm hovoří většina médií anebo to zkusíme jinak… ??

 • Miki Stuchlej

  Těžko říct, kde jsou Zemanovy dobré stránky. Patrně skryty v nějakém hlubokém bunkru.

  Také v dnešní době nosí spousta lidí tričko s Che Guevarou. Že prý to byl člověk který si stál za svým názorem – nevím – že bych zrovna musel nosit tričko s masovým vrahem jen kvůli tomu že prosazoval svůj názor.

  A stejné je to se Zemanem. Odmítám ospravedlňovat člověka, s jehož chováním, mnohými stanovisky a činy zásadně nesouhlasím.

Další čtení:

 • Ministerstva otevírají brányMinisterstva otevírají brány Po několika měsících vlády Milošových odborníků se možná konečně dočkáme ministrů se skutečným mandátem. Ministerstva tedy opustí kovaní profesionálové, zocelení a vyškolení převážně tvrdými privat...
 • Babišovy sterilní rohlíkyBabišovy sterilní rohlíky Politická scéna se začíná uklidňovat, Bohuslav Sobotka pravděpodobně bude příštím premiérem. Jenže vyjednávání o vládě zdaleka nejsou u konce a to zejména proto, že vítězům voleb se do vlády nechce...
 • Dobrovolně dobrovolníkemDobrovolně dobrovolníkem Poslední dobou se mi stává, že si povídám s kamarády skauty a tematicky sklouzneme k tomu, co všechno ve skautu podnikáme. Zajímavá podobnost, která se možná až příliš často objevuje v našich rozho...