logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Co nám počítače nedají?

Technologie nás provázejí na každém kroku. Jsou s námi celý den a zasahují do všeho. Významně zasáhly i vedení a výchovu v našich oddílech. Od role pomocníka při organizaci práce se nám moderní technologie začínají profilovat i jako mocný nástroj výchovný. Jak to obstojí při konfrontaci s ideály skautingu? Je počítač skutečně tím, kdo má vychovávat naše děti?

Jedna mladá dvojice vešla do nejkrásnějšího obchodu s hračkami ve městě. Manželé si dlouho prohlíželi barevné hračky, které tu byly v policích vyrovnané až do stropu. Hraček a nejrůznějších krabic s nimi tu bylo nepřeberné množství ve veselém nepořádku. Byly tam panenky, které plakaly, elektronické hračky, malinkaté kuchyňky, ve kterých se pekly dorty a pizzy, a další a další hračky. Manželé se nemohli rozhodnout. Přiblížila se k nim milá prodavačka. Žena se jí snažila vysvětlit: “Podívejte, my máme malou holčičku, ale jsme celý den pryč a často i večer.” “A holčička se tak málo směje,” pokračoval muž. “Chtěli bychom jí koupit něco, co by jí dělalo radost,” řekla zase ta žena. “Když nejsme doma… Něco, co by ji potěšilo, když je sama.”
“Je mi líto,” usmála se mile prodavačka. “Ale my neprodáváme rodiče.”

— Příběhy pro potěchu duše, Bruno Ferrero

V dnešní době má skauting dříve nevídané možnosti. Máme k dispozici neskutečné množství nových výchovných pomůcek. Počítačové hry, interaktivní výukové programy, nespočet stolních her a také třeba dokumentární filmy. Počítač a televize nám přinesli další užitečné zlepšení programu a výchovy v oddíle.

Tyto prostředky také umožňují výrazné zjednodušení pro všechny rádce a vedoucí. Pustit dětem dokumentární film je mnohem snazší, než něco takového říkat na základě vlastních znalostí. V knížce je zase moc pěkně popsaná skautská symbolika, tak ať si to děti přečtou samy. Proč rozvíjet strategické myšlení při běhačce v lese, když to samé dokáže Age of Empires?! V jednom oddíle dnes učí děti uzly pomocí instruktážních videí.

Ale tohle není skautská cesta. Sebelepší mluvící skříňka ani nejnovější počítač nedokáží nahradit živého člověka. Stejně jako hračka nenahradí rodiče, tak ani elektronika nedokáže v oddíle nahradit osobu vedoucího.

Nedílnou součástí skautské výchovné metody je předávání informací a zkušeností mezi generacemi. Dodnes vzpomínám, kdo mne poprvé učil základní uzly, jakou péči a snahu věnoval mým neobratným prstům. Vzpomínám na svého rádce, který nás po večerech zkoušel z těch prokletých teček a čárek, které údajně mohou tvořit slova. Další nám zapáleně vysvětloval skautskou symboliku. Někdo mě naučil brousit sekeru a pomáhal mi stavět první podsadu. Starší vedoucí vyprávěli o svých cestách do ciziny, vysvětlili nám, proč lodě plavou a proč je demokracie lepší než totalita.

Skautským způsobem výchovy vytváříme osobní vazbu. Každý z těch vedoucích mi vtiskl kousek svého pohledu na svět a předal část svých znalostí a zkušeností. Každý mi otevřel kus sebe a předal nejenom informace a fakta, ale i názory a pocity. Někteří mne, možná nevědomky, naučili mnohem více než zamýšleli. Provázanost toho, co se naučíme, s tím, kdo nás to naučí, je nepopiratelná. Ne televize nebo počítač, ale člověk vychovává člověka. A jenom skaut vychovává skauta.

Osobní vazby jsou něco, co se moderní doba snaží vytrvale z mezilidských vztahů odstranit, a já doufám, že skautské oddíly si svůj výchovný systém dokáží uhájit. Snad nejsem tak naivní jenom já.

Autor

Dukát

Student historie a politologie na UK. Vůdce 20. oddílu Ginkgo z Českých Budějovic. Miluje historii, přírodu, armádu a všechny možné sporty.

Latest posts by Dukát (see all)

Komentáře

  • Ivo

Další čtení:

  • Oheň Pravdy, Lásky, Krásy a SílyOheň Pravdy, Lásky, Krásy a Síly Na výpravách a táborech zaujímá oheň významné místo. Přes den nám slouží k přípravě jídla, večer je místem setkávání. Je to místo, kde se ohřejeme, když je nám zima, kde spočineme po dlouhém dni, k...
  • Extrémy v duchovním životěExtrémy v duchovním životě Relativismus vs. fanatismus. Krátké zamyšlení nad extrémy v našem duchovním životě a v prožívání skautingu. Začneme s jedním příběhem, o kterém si myslím, že není zas až tak originální, protože je...
  • Jak nás vidí… neskautiJak nás vidí… neskauti Tento článek je první z minisérie „Jak nás vidí...“ a obsahuje několik odpovědí od našich přátel a známých. Neskauti odpovídají na otázku: Jak podle tebe vypadá typický skaut? Já samozřejmě vím,...