logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Rovering a ekonomika lásky

Já miloval vás; láska,

ještě, stále žije.

V mojí duši nevyhasla

zatím zcela.

Ať vás však

už víc netrápí;

já nechci vás

ničím rmoutit.

Já miloval vás; tiše,

beznadějně.

To nejistota,

to žárlivost mě mučily.

Já miloval vás;

tak upřímně, tak něžně,

jak, dej vám Bůh,

milovat zaslouží si bližní.

A. S. Puškin (autorský překlad)

Láska, ekonomika…

Blíží se svatý Valentýn. Ať už patříte mezi vyznavače tohoto svátku nebo jeho zapřisáhlé odpůrce – troufám si tušit, že znamením lásky se kolem tohoto data sotva vyhnete. Láska na vás crčí ze všech výloh, regálů, webových stránek a sociálních sítí. Ať už patříte mezi ty šťastné, kteří si tento svátek užijí naplno (konec eufemismů: jestli jste zadaní) nebo ne, pravděpodobně vám tu a tam kolem Valentýna stejně probleskne hlavou myšlenka nad budoucností vaší lásky. A pokud zároveň patříte mezi rovery, pak jste tu správně a čtěte dál.

Možná se ptáte, co mne přimělo spojit tyto tři věci – ekonomiku, rovering a lásku? Povím vám to: život sám. To zní ale trochu moc pateticky, takže konkrétněji: rovering je záležitost dospívajících a mladých dospělých. Láska, to je záležitost na celý život, jistě, ale bezpochyby největšího výsluní ve vašem životě se jí dostává ve stejném období jako roveringu. Alespoň v tom smyslu, že kolem dvaceti let tak nějak přirozeně statisticky nejvíc vznikají dlouhodobá partnerství. A ještě co ta ekonomika, že. Jednoduše: právoplatným členem společnosti, účastníkem produkčních a spotřebních vztahů, se mladý člověk stává také ve stejném období!

Abych byl však přesný: rovering si vymezíme na časové ose od patnácti do pětadvaceti let. Lásku naneseme na stejnou osu, protože dobu jejího největšího rozkvětu implicitně předpokládáme ve stejném časovém rozpětí. A nyní pozor: zapojení se do ekonomického systému sice začíná pro někoho dříve, pro někoho později, pracovně ale budeme předpokládat, že ve většině případů jde rovněž o stejné časové období jako v předchozích dvou situacích. Čili nanášíme „vstup do ekonomiky“ jako třetí proměnnou na stejnou osu a do stejného časového úseku.

Zatím to vypadá jako nesmysl, ale pokračujme, třeba se to objasní. Jak to tedy všechno souvisí? Posuňme se v našem příkladu dál. Předpokládáme, že přirozená lidská touha je založit rodinu. Ne na všechny přijdou rodinné choutky ve stejnou chvíli (na někoho z různých důvodů nikdy), ale většinou poprvé výrazněji přicházejí právě někdy na konci roverského období. Což je přibližně oněch 25 let. A abyste mohli založit rodinu, co potřebujete? Předně musíte vydělávat, abyste měli takovou rodinu z čeho živit… Taková rodina, ta sní hodně. Musíte být tedy zapojeni do systému produkčních (a spotřebních) vztahů. A ještě něco? Ejhle! Potřebujete k tomu mít celoživotního /ideálně/ partnera, nemám pravdu?

Abyste se tedy mohli na konci této modelové životní fáze „rover 15-25“ posunout dál – tedy k předpokládanému založení rodiny – potřebujete k tomu mít splněny dvě vstupní podmínky: ekonomickou soběstačnost a partnerské zajištění (neplést s pojištěním… i když to se také hodí). Aby nedošlo k mýlce: není důležité, zda se hned po skončení vysoké školy nebo po získání výučního listu vrhnete do budování rodinného hnízda, nebo jestli s tím ještě nějaké ty roky vyčkáte – princip je pořád stejný a vstupní podmínky se také nemění.

Vidíte už na obzoru tu pointu? Ano nebo ne, teď přichází to klíčové.

a rovering

Představte si, že je 14. února 2014, vám je 24 let, končíte školu a před půl rokem jste se rozešli s dlouholetým přítelem/přítelkyní. Chodíte do práce. Kromě toho máte přátele ze střední školy, se kterými se pravidelně scházíte. Máte málo volného času, jste plně zaměstnaní tím, co děláte. Už je to dlouho, co jste naposledy potkali ve svém životě někoho nového – nemáte čas na jiné aktivity, kde byste někoho poznali.

To znamená, že kolem vás neprobíhá děj, který nazvěme „přirozenou obměnou přátel“. Jste plně zaměstnaní tím, co děláte, a nepouštíte se do nových aktivit, kde byste měli šanci potkat nové lidi – tedy hlavně lidi, kteří by s vámi měli podobný „mindset“ (doslova „nastavení mysli“, neboli pohled na svět, životní styl, stejné zájmy) – a tedy třeba i potenciálního nového partnera.

Takové uzavření čas od času pochopitelně není samo o sobě špatně! Problém ale může přijít právě ve chvíli, kdy se – podobně jako v našem příkladu – zoufale potřebujete octnout někde, kde by se někdo s oním podobným mindsetem vyskytl – a třeba se z něj „vyklubal“ váš budoucí životní partner. Intenzita problému do značné míry závisí na vaší osobnosti – poznávají se vám snadno noví lidé? Bojíte se chodit do neznámých nových prostředí?

Ale – a to je podle mého názoru nejdůležitější – také se odvíjí od toho, jestli vůbec máte kam jít? Kde byste mohli najít podobně smýšlející lidi, takříkajíc se „vydat na lov“, hovoříme-li o hledání partnera? A být si víceméně jistí tím, že tam, kam půjdete, někdo takový bude? To už vyžaduje poměrně detailní znalost „lovného teritoria“, přidržím-li se mysliveckého žargonu (který může zavánět sexismem, to se omlouvám). Dobré je, pokud se v takovém „terénu“ či prostředí už vyznáte a víte, kdo se tam vyskytuje. A dobré je, když v tomto prostředí sdílejí lidé kromě hodnot i životní styl: pravděpodobnost úspěchu a záruka vaší dlouhodobé spokojenosti v případě úspěšného spárování (pardon) vzrůstá.

Věřte nebo ne, existuje poměrně vydatná skupina lidí – co lidí, našich vrstevníků – kteří v podobné situaci kam sáhnout nemají. I přesto, že některým jde třeba navazování kontaktů snadno, kdy přijdou na párty a hned se s někým lidově řečeno spustí (pardon). Jenže přijít na párty prostě mnoha lidem (naštěstí) nestačí pro to, aby si byli výběrem svého budoucího životního partnera jisti.

Ze svých přátel, kteří se v podobné situaci (tj. rozchod a zároveň vytížení školou a prací) ocitli a neměli žádný takový dlouhodobě prozkoumávaný „terén“, „loviště“, či odborněji „referenční skupinu“ (prostředí lidí s podobným mindsetem, viz výše), jsem napočítal pět, které tento stav přivedl do skutečně vážných psychických problémů. Ostatním se dříve nebo později podařilo vyskytnout se v nějaké takové referenční skupině, kterou ale po uvědomění si problému museli teprve začít budovat.

Troufám si říci, že právě tady vidím (pointu, ano) příslušnost ke skautské (roverské) referenční skupině jako obrovskou, ale skutečně obrovskou výhodu. Většina z nás je ve skautu od malička, takže onen „terén“ či „loviště“ známe jako své boty. Skauti navíc vědí, co je spojuje, co je baví, znají se a je jich hodně. Hledáte někoho s podobným životním stylem? Není problém – ve skautu skoro jistota. Podobné názory? Od roverského věku probíhá značné sbližování pohledů na svět, alespoň co vím z vlastní zkušenosti. Hodnotové nastavení i praktikovaný životní styl mají tedy velkou šanci být u mnoha lidí ve vzájemném souladu. Co víc si přát?

Myslím, že máme skutečně – jako roveři – velkou výhodu při podobných osobních krizích. Přišli jste o partnerku/partnera? Vyjděte mezi ostatní RS a nemějte strach, dřív nebo později se někdo s podobným mindsetem najde. A dokonce bude třeba taky vést oddíl jako vy, taky ho bude bavit jezdit v létě do Karpat a taky ho bude bavit chodit do čajovny. Nejde samozřejmě jenom o rovery a skauty, podobně dobré referenční skupiny existují i jinde.

Příslušnost k tak kvalitní a velké referenční skupině nejenom pomáhá při řešení podobných krizí, kdy nám (ekonomicky řečeno) snižuje „transakční náklady“ na hledání životního partnera (tj. např. kratší čas nutný obětovat snaze někoho potkat). Pomáhá nám taky neztratit se ve světě pracovního trhu, který jednoho dne zcela pohltí životy většiny z nás a zamezí nám obnovovat naše kontakty – možná budeme jen tak tak schopni udržovat ty staré. Záleží samozřejmě na druhu zaměstnání a opět i na Vašich schopnostech vyhledávat přítomnost v referenčních skupinách…

Řekl bych ale, že sdělení je jasné: buďme rádi, že něco jako skaut a rovering existuje. Může se nám to jednou zatraceně hodit. Budujme to. Vyplatí se to.

(Autor se při svých studiích zabývá tzv. institucionální ekonomií – oborem, který hledá hodnotové přesahy ekonomických modelů, jejich společenskou podmíněnost a vliv na životní způsob společnosti a jednotlivců.)

Autor

Modrák

Student hospodářské politiky a environmentálních studií. Vede 301. Soví oddíl na Praze 10. Předtím, než začal vést oddíl, věnoval se čtyři roky roverskému kmeni.

Komentáře

 • Laura

  .

 • Mat Fialka

  Díky za článek! Je nosně zamotaný. Na věc se kouká z jednoho pólu. Z druhé strany zeměkoule se jeví, že partner/ka skaut/ka a aktivity okolo této referenčí skupiny se s ekonomickou sílou dvojice poněkud vylučují. Schizofrenost uzavírání. Pozor. Jedna z kompetencí na vůdcovkách je, že nemá kamarády jenom ve skautu. Napíšeš pro nás Modráku pokračování? Je čas na Lásku! Ještě jednou dík!

  • Martin Černý

   Skautský inbreeding? O pokračování jsem neuvažoval. Stop.

   • Martina

    Není na to skauting v našich zemí příliš krátkou dobu? Když započítáme doby zákazu… Nicméně možná v zemích, kde skauting fungoval v kuse by to mohlo být zajímavé zkoumat…

Další čtení:

 • Vzdělávací kurz jako argentinská telenovelaVzdělávací kurz jako argentinská telenovela Kde se dají dohromady dva lidé, kteří by se jinak pravděpodobně nesetkali? Kde leží příčina vysokého procenta skautských párů z opačných konců republiky? Kde lze najít spřízněnou duši „snadno a ryc...
 • Kroj rovná se skautKroj rovná se skaut Kroj je jedním z našich hlavních a nejviditelnějších symbolů. Něco, co hned ukáže: „hele skaut“, i když se jedná jen o divného týpka s béžovou košilí pošitou nášivkami a s liščím ocasem na hlavě. T...
 • Junák v horizontu dekády (skoro)Junák v horizontu dekády (skoro) Rok a půl snažení, tucty odborníků, spousta konzultantů, výzkumů a pětičlenný tým na Ústředí. To vše by se mělo odrážet v nové strategii Junáka, která by měla udávat směr organizace do dalších let....