logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Náčelnictvo: požíráme sami sebe

Co dělá Náčelnictvo? Kde se bere, kolik bere a kdo mu bere vítr z plachet?

Skautská vize s kandidáty do vedení Náčelnictva Junáka slibovala předvolební debatu. Jenomže kde nejsou protikandidáti, tam by plamenné projevy a přestřelky argumentů nevyčaroval ani Václav Moravec. Hádky a překřikování – tolik typické pro naši politickou scénu – se nekonaly. Díky tomu ale mohl vzniknout prostor pro mnohem potřebnější a zajímavější diskuze. Například o tom, co vlastně to naše Náčelnictvo dělá.

Cyklus Skautská vize je pořádán Skautským institutem a záznamy z jednotlivých dílů najdete ihned po zpracování zde. Pokud se ale rozhodnete zúčastnit se Vizí jen virtuálně, přijdete o hodně. Největší zážitek ze setkání s kandidáty do vedení Náčelnictva přišel až po vypnutí kamery. Bylo to osobní setkání s opravdovými lidmi. Roztříštila se tak naše představa Náčelnictva jako velkého oblaku, který se vznáší kdesi v časoprostoru a zhmotňuje se v našem životě prostřednictvím byrokracie a nesmyslných rozhodnutí. Diskuze s Evičkou, Véňou, Čičou a Majklem se konala ve čtvrtek 6. března v Praze. Ve stejném složení se o den později sešli i v Brně. Ukázalo se, že lidé, kteří před námi seděli, vůbec nejsou proti nám. Naopak, že vlastně usilujeme všichni o to semé.

Kde se bere?

Do Náčelnictva Junáka se lze dostat různými způsoby. Pokud jste náčelníkem nebo místonáčelníkem Kmene dospělých nebo kapitánem vodních skautů, máte po starostech, jste v Náčelnictvu. Pokud ne, můžete se nechat zvolit. Kým? Buďto Valným sněmem – tam se obsazuje pět míst pro ženy a pět míst pro muže plus dvě mužské a dvě ženské pozice ve vedení Náčelnictva. Nebo vás může zvolit Krajský sněm, který může do Náčelnictva vyslat vždy jednoho zástupce. Pokud bychom chtěli Náčelnictvo Junáka přirovnat k nějakému státnímu orgánu, při velkém zjednodušení by to byl jednokomorový parlament. V tomto fiktivním státě by každá rodina (středisko) poslala svého zástupce k volbám (na krajský nebo Valný sněm), ten by potom hlasoval podle svého svědomí a zvolil by členy do parlamentu (Náčelnictva). Parlament by se následně sešel a vybral si vládu a premiéra (Výkonnou radu a starostu Junáka).

Kontrolní otázka, která se později ukáže jako velmi důležitá: Víte vůbec, kdo je vaším „krajánkem“ v Náčelnictvu?

Co dělá?

Jak sami členové tohoto orgánu za doprovodu gestikulace připomínající bezpečnostní instruktáž letušky vysvětlovali: Náčelnictvo zastřešuje a určuje směr. To je tedy něco! Pokud se podíváme do Stanov, odpověď nebude jasnější: Náčelnictvu přísluší rozhodovat o všech věcech, které nejsou ve výhradní kompetenci sněmu. Trochu světla do činnosti Náčelnictva přináší skautská Křižovatka, kde se pravidelně objevují zápisy z jednání Náčelnictva a nyní také předsněmovní zpráva.

Na Vizi s kandidáty do Náčelnictva bylo vidět, že jsou rádi za každou zpětnou vazbu ke své činnosti. Už v tomto období se prý snažili, aby komunikace mezi Náčelnictvem a „skautskou veřejností“ probíhala v co největší míře. Zdá se ale, že je často nenapadlo, jaké informace a v jakém množství by se měly k činovníkům dostat. Např. o tom, že proběhlo setkání ústředních orgánů se zástupci WAGGGS jsme se dozvěděli až mimochodem na Vizi.

Další kontrolní otázka: Máte čas a chuť sledovat, co se děje v Náčelnictvu?

Kolik bere…

… a co Náčelnictvo obětuje? Podle hospodářské zprávy Junáka funkce v Náčelnictvu nejsou placené. Jeho členové se scházejí ve svém volném čase. Přijímají různá rozhodnutí a doporučení pro Valný sněm. Jak ale sami řekli na Skautské vizi – tahle práce je poměrně nevděčná. Pokud má Junák 7000 činovníků, může se stát, že s rozhodnutím Náčelnictva nebude třeba 1% z nich souhlasit. Jednou z lidských vlastností je sklon k hlasité kritice a šetření s pochvalami. Proto se ozve 70 nespokojených skautů, zatímco zbývajících 6930, kterých se rozhodnutí nijak nedotklo, mlčí.

Poslední kontrolní otázka: Chtěli byste se sami stát členy Náčelnictva Junáka?

A kde je ten kanibalismus?

Zrekapitulujte si své odpovědi na průběžné kontrolní otázky. Byly všechny kladné? Dovolíme si o tom pochybovat. Málokterý činovník se s Náčelnictvem ztotožňuje. Cesta přes okresní, krajský a Valný sněm je příliš dlouhá. Několikastupňová zastupitelská demokracie vede nakonec k odcizení. Nevíme, kdo nás v Náčelnictvu zastupuje, ani jak se tam dostal. Proto v tento orgán nemusíme mít důvěru. A to je jen začátek začarovaného kruhu.

Do Náčelnictva kandiduje málo lidí. Vzhledem k výše zmíněnému se není čemu divit. Obdivu, slávy ani bohatství se tam asi nikdo nedočká. Vlivem toho se ale může stát, že se do Náčelnictva dostanou lidé, kteří nemusí reprezentovat většinové názory v Junáku. To není ničí chyba, a zároveň je to chyba nás všech, protože se o dané funkce sami neucházíme a nezajímáme.

Na druhou stranu, pokud by se všichni činovníci angažovali ve „skautské politice“ na úkor práce s dětmi, žádný Junák by tu ani nemusel být. A proto je dobře, že se jako skauti stále ještě soustředíme na to, čím i Svojsík začínal – výchovu dětí.

Podle očekávání Náčelnictva na Valném sněmu neprojdou dva jejich pravděpodobně klíčové návrhy. Jde jednak o vystoupení z WAGGGS, proti kterému se vyslovily krajské sněmy, a dále o změnu názvu, kde na krajských sněmech návrh preferovaný Náčelnictvem propadl. O těchto problémech si ale můžete přečíst podrobněji jinde, třeba na Křižovatce nebo Rovergroundu.

Obecně je vidět, že návrhy a rozhodnutí Náčelnictva jsou naneštěstí činovníky většinu času ignorovány. Naopak když se objeví něco, co zasáhne do našeho „běžného skautského života“, strhne se vlna nevole. Je otázka, zda rozpory mezi Náčelnictvem a Valným sněmem vycházejí z neinformovanosti „populace“ nebo z úzké škály názorů v Náčelnictvu. Obojí je možné.

Takhle se z Junáka stává Uroboros – had, který požírá svůj vlastní ocas. Jsme sami proti sobě a točíme se v kruhu. Na Valném sněmu si volíme své zástupce – Náčelnictvo neboli ocas, chcete-li. Časem zapomeneme, že tomu tak bylo, a na dalším sněmu svůj vlastní ocas pozřeme – zamítneme všechny jeho návrhy a potopíme jeho práci. A přitom si potom ten samý přežvýkaný ocas zvolíme znovu a nutíme ho pracovat za námi stanovených podmínek. Přitom by bylo mnohem efektivnější, kdyby se náš společný had namísto rotování na místě pustil jedním směrem.

Osobní setkání s lidmi z Náčelnictva přineslo nový úhel pohledu. Už nehledáme problém jen „tam nahoře“. I když se nám návrhy Náčelnictva stále nemusejí zamlouvat, chápeme, že musí být frustrující několik let pracovat a potom být shozen Valným sněmem. Je ale otázkou pro každého z nás, jestli by mělo Náčelnictvo přesvědčovat Valný sněm, nebo by tomu mělo být naopak.

Na článku spolupracovala: Frů-Frú

Autor

Laura

20 let, studentka Právnické fakulty UK, vedoucí skautek v pražském oddíle, zajímá se o umění, literaturu, historii, cizí jazyky a opice.

Latest posts by Laura (see all)

Komentáře

  • Šle

    Tohle je moc pěkně napsané. Díky za kvalitní článek.

  • Luk

    Dovolím si jen podotknout, že NJ v tomto volebním období na Křižovatce pravidelně zveřejňovalo také zprávy o činnosti (většiny) svých pracovních skupin (pravda, ke konci už to bylo – i díky odchodu některých členů, zejména krajských zástupců – sporadické). Nešlo tedy pouze o zápisy z jednání (které až na několik, často z výjezdních zasedání, je třeba hledat spíše ve spisovně) či předsněmovní zprávu.

Další čtení:

  • Oheň Pravdy, Lásky, Krásy a SílyOheň Pravdy, Lásky, Krásy a Síly Na výpravách a táborech zaujímá oheň významné místo. Přes den nám slouží k přípravě jídla, večer je místem setkávání. Je to místo, kde se ohřejeme, když je nám zima, kde spočineme po dlouhém dni, k...
  • Ministerstva otevírají brányMinisterstva otevírají brány Po několika měsících vlády Milošových odborníků se možná konečně dočkáme ministrů se skutečným mandátem. Ministerstva tedy opustí kovaní profesionálové, zocelení a vyškolení převážně tvrdými privat...
  • Junák nebo junáci?Junák nebo junáci? Před nedávnem jsem napsal názorový článek na dopis, který organizace Junák poslala na Ukrajinu. V souvislosti s tímto tématem se objevila i diskuze, která s článkem sice mnohdy vůbec nesouvisela, a...