logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Oheň Pravdy, Lásky, Krásy a Síly

Na výpravách a táborech zaujímá oheň významné místo. Přes den nám slouží k přípravě jídla, večer je místem setkávání. Je to místo, kde se ohřejeme, když je nám zima, kde spočineme po dlouhém dni, kde potkáme přátele, kde zní kytara a voní hořící dříví. Srdce skautů a skautek k ohni tak nějak tíhne a ne nadarmo se říká, že nejvíce pyromanů najdete mezi hasiči a skauty.

DSC_7954U ohně se také odehrává mnoho našich významných rituálů. Za všechny uvedu třeba táborové zahajovací a ukončovací táboráky nebo velmi slavnostní slibové ohně. Oheň je ale i důležitou součástí skautského programu. Nováčci musí umět rozdělat oheň nejvíce na třetí sirku, učíme se ho rozdělávat v zimě i v dešti, soutěžíme ve vaření, večer usedáme u ohně při debatě či jen tak s kytarou a mnoho a mnoho dalších aktivit. Pro mnoho z nás je zapálení ohně velmi slavností chvílí a sednout si večer k ohni je největší odměnou po namáhavém dni. Učíme se o oheň starat – jak ho nejrychleji zapálit, jak srovnat dříví, aby to moc nekouřilo, jak vybrat nejlepší dříví a jak zahladit ohniště. Mnoho z nás cítí za ohněm něco významnějšího než jen prostředek k zajištění tepla. Přestože jako skauti oheň hojně využíváme, jeho duchovním poselstvím jsme se nikdy příliš nezabývali. Existuje však myšlenkový proud nám velmi blízký, které má oheň jako středobod své filosofie – E. T. Seton a jeho woodcraft.

Oheň podle Setona

 Co je tábor bez táborového ohně? To není ani tábor, ale studené místo v krajině, kde se náhodou na čas usadili nějací lidé. [] Velká událost byla symbolizována a vyznačena zapálením prvního táborového ohně. Po statisíce let vidělo lidské plémě v tomto požehnaném ohni symbol i prostředek zajišťující světlo, teplo, bezpečí, přátelské shromáždění, sněm. Radiátor ústředního topení ani plynový sporák nevyzařuje kouzlo – ty nechávají naše srdce lhostejné. Jen prastarý posvátný oheň živený dřevem má tu moc a dojímá nás, rozeznívá v nás struny vzpomínek na dávnou prostou minulost. Když sedí lidé pospolu kolem táborového ohně, zdá se, jako by se sebe shodili moderní slupku a nejistotu a navrátili se k primitivismu – aby se setkali jako člověk s člověkem – aby ukázali svoji obnaženou duši. [] Jestliže jste spolu v míru a pohodě tábořili, spojuje vás trvalý svazek bez ohledu na to, jak jsou si vaše světy vzdálené. Táborový oheň je tedy skutečným ústředním bodem každého prostého bratrství.

Čtyřnásobný zákon

Skauti plní povinnost k sobě, povinnost k druhým a povinnost k Nejvyšší Pravdě a Lásce. Jen pokud rosteme ve všech povinnostech, tak jsme schopni být správnými skauty. V tomto máme podobnou ideu jako Seton. Pro Setona a woodcraftery je oheň čtyřnásobným zákonem. Z velkého ústředního ohně se rozbíhají 4 cesty – cesta těla, mysli, ducha a služby. Jen rovnoměrné naplňování všech čtyř cest vytváří dobrého člověka. Každá z cest vede k malému ohníčku – pravdy, lásky, krásy a síly. Každý z těchto menších ohňů v sobě skrývá 3 zákony Lesní moudrosti. Jako z prostředí okolo ohně vycházelo dle Setona všechno lidské, tak i z ústředního ohně woodcraftu vychází ony již zmíněné čtyři směry. Oheň je tak podle Lesní moudrosti opravdu středobodem správného života.

Oheň lesní moudrosti

Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
Toto je světlo krásy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:

 1. Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ. Není dokonalé krásy bez čistoty těla, duše a jednání. Tělo je posvátným chrámem ducha, uctívej proto své tělo. Čistota prospívá především tobě, pak lidem kolem tebe a ti, kdož zachovávají tento zákon, skutečně slouží své zemi.
 2. Buď silný. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je to chrám ducha a není-li zdravé, nemůže být silné ani krásné.
 3. Ochraňuj všechny neškodné tvory pro radost, kterou dává jejich krása. Chraň stromy, květiny a obzvlášť dávej pozor na oheň v lese i ve městě.

Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
Toto je světlo pravdy. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:

 1. Považuj své čestné slovo za svaté. To je zákon pravdy a pravda je moudrost.
 2. Hraj poctivě, neboť poctivá hra je pravda a falešná hra znamená zradu.
 3. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných, neboť nikdo nezná celou pravdu a každý, kdo pokorně věří, má právo na naši úctu.

Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.
Toto je světlo síly. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:

 1. Buď statečný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. Strach je u kořene každého zla. Neohroženost znamená sílu.
 2. Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. V době zkoušky je mlčení těžší než mluvení, ale nakonec bývá silnější.
 3. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní moudrosti. Poslušnost znamená sebeovládání a to je jádrem zákona.

Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.
Toto je světlo lásky. Vyzařují z něho tyto tři paprsky:

 1. Buď laskavý. Vykonej aspoň jednu nezištnou službu denně – i kdybys měl třeba jen rozšířit štěrbinu v místech, kde vyráží na povrch pramínek.
 2. Ochotně pomáhej. Konej své povinnosti pro povznášející pocit, který dává služba, neboť člověk čerpá ze služby sílu.
 3. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ – neboť každá rozumná radost, kterou můžeš získat nebo dát, je nezničitelný poklad, který se zdvojnásobí pokaždé, když se o něj rozdělíš s jiným člověkem

 

Každý oddíl má svůj vlastní rituál zapalování ohně, ale mnoho z nich při zapalování říká, že zapaluje právě oheň: „Pravdy, Lásky, Krásy a Síly“. Toto vyjádření je však pouhým zlomkem velké myšlenky, která se za symbolikou ohně skrývá. Hlubší myšlenky ohně můžeme hledat u mnohých kultur, ale skautské pojetí je nejbližší právě tomu woodcrafterskému. A protože Seton je nám velmi blízký, je dobré se s jeho učením alespoň seznámit.

 

Texty: E.T. Seton – Svitek březové kůry
Foto: Jan Franěk – Medvěd

Autor

Dukát

Student historie a politologie na UK. Vůdce 20. oddílu Ginkgo z Českých Budějovic. Miluje historii, přírodu, armádu a všechny možné sporty.

Latest posts by Dukát (see all)

Komentáře

Další čtení:

 • Co nám počítače nedají?Co nám počítače nedají? Technologie nás provázejí na každém kroku. Jsou s námi celý den a zasahují do všeho. Významně zasáhly i vedení a výchovu v našich oddílech. Od role pomocníka při organizaci práce se nám moderní tec...
 • Náčelnictvo: požíráme sami sebeNáčelnictvo: požíráme sami sebe Co dělá Náčelnictvo? Kde se bere, kolik bere a kdo mu bere vítr z plachet? Skautská vize s kandidáty do vedení Náčelnictva Junáka slibovala předvolební debatu. Jenomže kde nejsou protikandidáti,...
 • Vánoční pohledy z dob minulýchVánoční pohledy z dob minulých První svobodné československé Vánoce se nesly v duchu velkých očekávání. Byly to Vánoce radosti a hrdosti z nově nabyté svobody. České země ale zažily ve 20. století spoustu zvratů. Dovolte mi, aby...