logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Extrémy v duchovním životě

Relativismus vs. fanatismus. Krátké zamyšlení nad extrémy v našem duchovním životě a v prožívání skautingu.

Začneme s jedním příběhem, o kterém si myslím, že není zas až tak originální, protože jej jistě zažili mnozí z nás.

Jste na závěrečném pochodu s družinou a tzv. zakufrujete. Prostě zřícenina, která měla být na tomhle kopci, tu není. Máte několik možností, jak tuto svízelnou situaci vyřešit. První možnost je přiznat si, že jsem pravděpodobně na jiném kopci a bude třeba hledat jinde. To se přiznává zvláště obtížně, je-li kopec, na kterém jí hledáme, již druhý nebo třetí. Druhé řešení je mnohem elegantnější: tvrdit, že ta zřícenina UŽ tam není, že se ztratila. Vedoucí to zapomněli zkontrolovat a mezitím, co se vyráběla naše mapa, tak zarostla. Třetí možností je vyhlásit, že jsme zříceninu našli, protože to ASI bude ten kámen, u kterého zrovna stojíme. Takhle typicky reagujeme i v duchovním životě.

My víme, že skauti jsou ti, kteří jsou na cestě, a to i v obrazném slova smyslu. Chybí nám ta konečná jistota. Stav trvalého hledání je ten správný skautský. Alespoň v našem věku. Ale často se nám stává, že jdeme do extrémů a stáváme se fanatiky a dogmatiky, nebo naopak všechno relativizujeme. Obě tyto cesty jsou pro náš duchovní život dosti nebezpečné. Člověk totiž v obou případech žije v nějakém bludu. Relativismus je v tomto případě popírání existence hodnot.

Relativismus je velmi osvobozující. Zachovávat formu je mnohem snazší než zachovávat obsah. I proto je v dnešní společnosti moderní zpochybňovat – hodnoty, pravidla, zákony. I naši skauti a skautky se dostanou do vývojové fáze, kdy budou, zpola automaticky, zpochybňovat všechno možné. Pokud se podvolíme bezbřehému relativismu a budeme ho v oddíle podporovat, dostaneme se do fáze, kdy nám najednou vyrostou vedoucí, kteří budou ctít skauting jako formu, ale ne jako obsah. To je krajní situace relativismu. Plánujeme výlet ke zřícenině, o které nevěříme, že existuje.

I krajní dogmatismus (fantismus) skrývá mnohá nebezpečí. Můžeme tvrdit, že jsme došli k cíli, dříve než tam skutečně jsme. V duchovním životě to třeba znamená namlouvat si, že jsem perfektní vedoucí, který už má všechno nastudováno a jsem jediný, kdo to může dělat dobře. Jak potom může vypadat duchovní život člověka, který je přesvědčen, že došel na konec cesty? Ve skautingu je fanatismem tvrzení, že v „Nové stezce“ jsme nalezli jediný správný směr skautské výchovy. Stejně je fanatismem lpění na starých formách, pokud je nedokážeme naplnit správným obsahem. V případě fanatismu prohlašujeme za cíl cesty, namísto zříceniny, každý větší kámen u cesty.

Kde já osobně upadám do těchto a podobných extrémů? Kdy používám relativizaci jako ulehčení morálních dilemat? Kdy je můj fanatismus na překážku dobrým novým nápadům? Zkusme se s naprostou upřímností zamyslet, jak se v našem životě tyto extrémy projevují. A také jak ovlivňují způsob, kterým ve skautingu pracujeme.

——————————————————————————————————————————————————–

Vybráno ze sborníku Poslání skautského vůdce (ELŠ 2004), kapitola „Duchovní život skautského vůdce“ od P. Dr. Vojtěcha Eliáše – O´Kima (zkráceno, upraveno, doplněno o vlastní postřehy)

Autor

Dukát

Student historie a politologie na UK. Vůdce 20. oddílu Ginkgo z Českých Budějovic. Miluje historii, přírodu, armádu a všechny možné sporty.

Latest posts by Dukát (see all)

Komentáře

Další čtení:

  • Co nám počítače nedají?Co nám počítače nedají? Technologie nás provázejí na každém kroku. Jsou s námi celý den a zasahují do všeho. Významně zasáhly i vedení a výchovu v našich oddílech. Od role pomocníka při organizaci práce se nám moderní tec...
  • Jakou masku nosíš ty?Jakou masku nosíš ty? Masky ve formě výrazů, postojů a stylu řeči dnes využívá profesionálně spousta lidí. Mezi ty nejprovařenější patří samozřejmě politici a obchodníci, ale třeba i moderátoři a herci. Aspoň tak to na ...
  • Vánoční pohledy z dob minulýchVánoční pohledy z dob minulých První svobodné československé Vánoce se nesly v duchu velkých očekávání. Byly to Vánoce radosti a hrdosti z nově nabyté svobody. České země ale zažily ve 20. století spoustu zvratů. Dovolte mi, aby...