logo

Můj přítel mi na naší první schůzce sdělil, že je skaut. Zděsila jsem se. Žádného skauta jsem do té doby neznala, jako ne-skaut jsem pouze věděla, že si dávají přezdívky, že vážou nějaké uzly a že nosí stejnokroje. Ostatní tajemství skautingu mi ale měla být nadobro skryta, protože mi Pavel, jinak mezi skauty zvaný Viky, hned […]