logo

Myšlenky

V redakci říkáme této rubrice interně „Dukátova jeskyně“. Stejně jako Platón, i my v Rovergroundu se noříme do světa ideí. Hledáme odpovědi na otázky myšlenkových základů skautingu a snažíme se ukazovat na cesty, které mohou vést životem skauta. Duchovní rozměr je neodmyslitelnou součástí skautingu, ať už jste jakéhokoli vyznání. Nechte svou mysl otevřenou.

Relativismus vs. fanatismus. Krátké zamyšlení nad extrémy v našem duchovním životě a v prožívání skautingu. Začneme s jedním příběhem, o kterém si myslím, že není zas až tak originální, protože jej jistě zažili mnozí z nás. Jste na závěrečném pochodu s družinou a tzv. zakufrujete. Prostě zřícenina, která měla být na tomhle kopci, tu není. […]

Jsou lidé, kteří se těší zvláštní pozornosti skautů na celém světě. Nemají splněno nejvíce odborek, nemají tři orlí pera ani vlčí tesáky. Nikdy nevedli oddíl ani družinu, nepoužívali Nový program ani nesložili vůdcovskou zkoušku podle 227 kompetencí. Přesto bychom měli znát jejich jména a životní příběhy navzdory tomu, že skauty nikdy nebyli. Proč? Jsou to […]

Na výpravách a táborech zaujímá oheň významné místo. Přes den nám slouží k přípravě jídla, večer je místem setkávání. Je to místo, kde se ohřejeme, když je nám zima, kde spočineme po dlouhém dni, kde potkáme přátele, kde zní kytara a voní hořící dříví. Srdce skautů a skautek k ohni tak nějak tíhne a ne nadarmo se […]

Technologie nás provázejí na každém kroku. Jsou s námi celý den a zasahují do všeho. Významně zasáhly i vedení a výchovu v našich oddílech. Od role pomocníka při organizaci práce se nám moderní technologie začínají profilovat i jako mocný nástroj výchovný. Jak to obstojí při konfrontaci s ideály skautingu? Je počítač skutečně tím, kdo má vychovávat naše […]

Internet je skvělý vynález. Umožňuje způsoby komunikace a distribuce informací dříve nemyslitelné. Umožňuje Roverground. Umožňuje nevídanou demokratizaci forem a disciplín od hudby a filmu až k vědeckému výzkumu. Krom toho, že internet zbořil hranice, které nám dříve mohly v komunikaci bránit, uvolnil také základní opěrné body, které k jejímu navázání slouží. Tím hlavním je identita […]

První svobodné československé Vánoce se nesly v duchu velkých očekávání. Byly to Vánoce radosti a hrdosti z nově nabyté svobody. České země ale zažily ve 20. století spoustu zvratů. Dovolte mi, abych vás prostřednictvím novinových výstřižků a deníkových záznamů provedl proměnami Vánoc v naší malé zemičce uprostřed Evropy. „Kolik dlouhých staletí nemohl nebohý národ náš […]

Masky ve formě výrazů, postojů a stylu řeči dnes využívá profesionálně spousta lidí. Mezi ty nejprovařenější patří samozřejmě politici a obchodníci, ale třeba i moderátoři a herci. Aspoň tak to na první pohled vypadá. Skutečnost je ale taková, že masky používá každý z nás, ať už vědomě či nevědomě. Abychom si ujasnili terminologii, je třeba […]

Heslo roverů a rangers je „Sloužím“. Údajně je převzato z erbu Edwarda, Černého Prince z Walesu, jako starobylá rytířská deviza. Palackého velké vyprávění o tom, jak byl tento znak původně českého krále Jana Lucemburského, necháme na pozdější historickou odbočku. Důležitější je však fakt, že naši skautští předchůdci chápali ono „Sloužím“ jako rytířské heslo a jako takové ho […]

Skauting nás v našich dětských letech vychovával – učil nás prakticky i teoreticky a zlepšoval nás ve všech směrech. Skauting nás učil být součástí společenství a pomáhat bližním. Učil nás  hledat Nejvyšší Pravdu a Lásku a respektovat hodnoty, které nás přesahují. Celou dobu, jako vlčata a světlušky a později skauty a skautky, nás učili, jak sloužit […]