logo

Názory

Denně jsou před nás stavěny otázky, které nás nutí k zamyšlení, ať už se týkají přímo nás samotných, občanského dění v naší zemi nebo ve světě anebo českého i zahraničního skautského hnutí. V rubrice Názory se snažíme tyto otázky s obsáhlejším komentářem prezentovat a vyvolávat diskuze, ke kterým zákonitě vybízejí.

Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, živou pamětí, učitelkou života a poslem minulosti. Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. Nedávno jsem se vrátil ze semináře pro zájemce o skautskou historii – Srp, kříž a lilie. Prožil jsem tam mnoho zajímavého a podnítilo mě to rozpracovat a formulovat několik svých dlouhodobých […]

Junák se v minulých letech rozhodl pro oddíly zpracovat novou stezku. Mělo jít jak o revizi starých bodů, tak o přidávání nových, hlavně ale o zcela nový styl práce se samotnou stezkou. Existuje mnoho vyjádření o stezkách zvýrazňujících její přednosti. Tentokrát se na to podíváme z druhé stránky. Z níže uvedených a také dalších důvodů […]

“Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl.” Jan Werich   Ženy, víno, zpěv – téma měsíce dubna. Chápejme jej chvíli nejen jako heslo vzletné milostné antické poezie, ale také jako […]

Před nedávnem jsem napsal názorový článek na dopis, který organizace Junák poslala na Ukrajinu. V souvislosti s tímto tématem se objevila i diskuze, která s článkem sice mnohdy vůbec nesouvisela, ale přinesla jeden klíčový podnět. Existuje značný rozdíl v názorech, jak má Junák jako organizace fungovat a vystupovat. Má Junák fungovat jako spolek, nebo jsme spíše hnutí podobně […]

Co dělá Náčelnictvo? Kde se bere, kolik bere a kdo mu bere vítr z plachet? Skautská vize s kandidáty do vedení Náčelnictva Junáka slibovala předvolební debatu. Jenomže kde nejsou protikandidáti, tam by plamenné projevy a přestřelky argumentů nevyčaroval ani Václav Moravec. Hádky a překřikování – tolik typické pro naši politickou scénu – se nekonaly. Díky […]

Web je komunikační prostředek, který nabízí oddílům, střediskům či kurzům unikátní možnost dát o sobě vědět a zároveň komunikovat se svými vlastními členy/účastníky, to všechno za naprosto zanedbatelných nákladů (cca 450–500 Kč ročně). Přesto však zůstává skautský web nositelem zakořeněné představy příšerného designu, chabé použitelnosti a neodborného provedení. Rozhodně tomu tak však není ve všech […]

Vrchní představitelé Junáka dne 20. února poslali jménem naší organizace dopis s nabídkou pomoci ukrajinským skautům. Obtěžoval se někdo domyslet tento čin do konce? Nebo to byl první nápad po vypnutí zpráv na televizi Nova? Opravdu se má Junák míchat do takto složité situace? Tento článek je krátkým komentářem a předpokládám, že mnoho z vás s ním […]

Já miloval vás; láska, ještě, stále žije. V mojí duši nevyhasla zatím zcela. Ať vás však už víc netrápí; já nechci vás ničím rmoutit. Já miloval vás; tiše, beznadějně. To nejistota, to žárlivost mě mučily. Já miloval vás; tak upřímně, tak něžně, jak, dej vám Bůh, milovat zaslouží si bližní. A. S. Puškin (autorský překlad) Láska, […]

Kroj je jedním z našich hlavních a nejviditelnějších symbolů. Něco, co hned ukáže: „hele skaut“, i když se jedná jen o divného týpka s béžovou košilí pošitou nášivkami a s liščím ocasem na hlavě. Také je to asi jedna z prvních věcí, která lidem probleskne hlavou, když si mají představit typického skauta, však si počkejte […]