logo

Editorial

Abrakadabra! Amen! Dvě strany téže mince. Přesto kdekdo cítí rozdíl. Odkud pramení? Nezdálo by se sborové „Amen!“ cizinci stejně podivné jako rituální tance Maorů? Kouzla jsou výbuchy světel, metamorfózy, lektvary. Jsou i v „obyčejném“ světě a o nic méně čarovná. Kouzlo může mít osobnost, místo i jedinečný okamžik. Mile nás překvapí kouzlo nechtěného a nezapomeňme na lásku, jejímž časem máj je. Hledejte kouzla na každém kroku a taky tady u nás. Nový měsíc a s ním téma magie — nechte se okouzlit.

Technologie nás provázejí na každém kroku. Jsou s námi celý den a zasahují do všeho. Významně zasáhly i vedení a výchovu v našich oddílech. Od role pomocníka při organizaci práce se nám moderní technologie začínají profilovat i jako mocný nástroj výchovný. Jak to obstojí při konfrontaci s ideály skautingu? Je počítač skutečně tím, kdo má vychovávat naše […]

Internet je skvělý vynález. Umožňuje způsoby komunikace a distribuce informací dříve nemyslitelné. Umožňuje Roverground. Umožňuje nevídanou demokratizaci forem a disciplín od hudby a filmu až k vědeckému výzkumu. Krom toho, že internet zbořil hranice, které nám dříve mohly v komunikaci bránit, uvolnil také základní opěrné body, které k jejímu navázání slouží. Tím hlavním je identita […]

Rok a půl snažení, tucty odborníků, spousta konzultantů, výzkumů a pětičlenný tým na Ústředí. To vše by se mělo odrážet v nové strategii Junáka, která by měla udávat směr organizace do dalších let. Prozatímním výsledkem je 39 stran, které by měly obsahovat vytyčené cíle vyplývající z interních analýz Junáka i z převzatých výzkumů. Nástin strategie […]

Jaký byl XXIV. seminář Ekumenické lesní školy? Přes 500 účastníků, řada zajímavých přednášek, velké osobnosti, velká témata, trocha pesimismu a hlavně spousta podnětů k přemýšlení. V pátek večer jsem dorazil do Salesiánského centra v Praze-Kobylisích. Seminář sliboval velká jména a lákavé přednášky, letos vše na téma „Život“. Patřil jsem zde rozhodně mezi mladší účastníky, i když soudě podle […]

Po několika měsících vlády Milošových odborníků se možná konečně dočkáme ministrů se skutečným mandátem. Ministerstva tedy opustí kovaní profesionálové, zocelení a vyškolení převážně tvrdými privatizačními boji. Kdo nastoupí na uvolněná křesla? Bude to 17 šťastlivců. A víme, že minimálně 6 z nich nebudou politici – tihle noví antipolitici totiž „makají“. Kdo že tedy jsou ty nové […]

Litomyšl je místo, kde se dějí velké věci. Poprvé se do historie zapsala už zfalšováním vlastní zakládací listiny. Ptáte se, co přijde dál? Již v březnu se v Litomyšli uskuteční XIV. Valný sněm Junáka. To je toho, říkáte si? To tedy je, odpovídám já! Nejen že nový občanský zákoník pro nás připravil změnu stanov a názvu. […]

Stojíme-li před úkolem definovat, co je to maska a jaký je její význam, není náš úkol o nic jednodušší, než kdybychom se pokoušeli definovat pojem kultury. Na první pohled nás ale zarazí skutečnost, že za rozmanitostí forem můžeme nalézt jistou jednotu – jakoby existovala idea masky sdílená všemi lidmi bez rozdílu. A je pro nás […]

Miloš Zeman dnes všechny občany České republiky poctil svým vánočním poselstvím ze zámku v Lánech. Touto poetickou tradicí, která vychází z křesťanských zvyků slavení Vánoc, navázal na dřívější prezidenty – Masaryka, Beneše a Háchu. Přerušil tak několikaletou linii novoročních projevů zavedenou v roce 1949 Klementem Gottwaldem, jak sám v úvodu svého projevu na vysvětlenou poznamenal. […]

První svobodné československé Vánoce se nesly v duchu velkých očekávání. Byly to Vánoce radosti a hrdosti z nově nabyté svobody. České země ale zažily ve 20. století spoustu zvratů. Dovolte mi, abych vás prostřednictvím novinových výstřižků a deníkových záznamů provedl proměnami Vánoc v naší malé zemičce uprostřed Evropy. „Kolik dlouhých staletí nemohl nebohý národ náš […]